درباره نشریه

 

دائره المعارف های تخصصی اطلاعات پایه و اولیه را درباره مفاهیم و موضوعات پژوهشی در اختیار محققان قرار می دهند و آنان را با مفاهیم مرتبط آشنا می سازند. دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان اولین مرجع تخصصی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت در ایران است که در سال 1391 طرح تدوین آن توسط سه نهاد رسمی پژوهشکده دانشنامه نگاری، دانشگاه خوارزمی و انجمن فلسفه تعلیم و تربیت آغاز شد.  این دانشنامه در تلاش است تا تمامی اطلاعات مستند و علمی مربوط به شاخه ها و زیرشاخه های مختلف فلسفه تعلیم و تربیت را از منابع معتبر و موثق علمی در ایران و جهان با ساختاری منطقی و هدفمند در قالب دانشنامه در اختیار مخاطبان قرار دهد.


 

     موضوعات پیش بینی شده در دانشنامه

     - معرفی اصطلاحات تخصصی و مفاهیم موجود در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت

     - معرفی مکاتب موجود در فلسفه تعلیم و تربیت

     - معرفی فیلسوفان و مربیان برجسته و مطرح داخلی و خارجی  در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت

     - معرفی پیشینه تاریخی فلسفه تعلیم و تربیت

     - معرفی فلسفه آموزش رشته‌ها

     - معرفی روش‌های پژوهشی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت